Araştırma Projeleri

Ankara'da Kent Yoksulluğu

Raoul Wallenberg Institute tarafından desteklenen bu araştırma projesi, Prof. Dr. Derya GÜLER AYDIN’ın yürütücülüğünü yaptığı ve Doç. Dr. Selcen ÖZTÜRK, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aykut ATTAR, Dr. Öğretim Üyesi Onur YENİ ve Dr. İsmail ÇAKMAK’tan oluşan araştırma ekibi tarafından, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜSPAM) adına hazırlanmıştır.

Kısa Özet:
Çoğunlukla hızlı kentleşme ve kırdan kente göçten kaynaklanan kent yoksulluğu, gelişmiş ülkeleri olduğu kadar gelişmekte olan ülkeleri de etkileyen ciddi bir sorundur. Bu araştırma projesinin amacı, Alkire ve Foster’ın (2007, 2011) çok boyutlu yoksulluk endeksi çerçevesi bağlamında Ankara'daki kent yoksulluğunu incelemektir. Çalışmada çok boyutlu kent yoksulluğunu hesaplamak amacıyla Ankara için mevcut en kapsamlı ve temsil edici mikro veri olarak TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 (GYKA 2018) kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, Ankara'da örneklemdeki bireylerin yüzde 7,72'sinin çok boyutlu yoksul olduğunu ortaya koymaktadır. Bireylerin neredeyse yüzde 3'ü “yoksulluğa karşı savunmasız” olarak belirlenmiş olup, yaklaşık yüzde 2'si “şiddetli yoksulluktan” muzdariptir. Bununla birlikte, araştırma, çok boyutlu kent yoksulluğunun kadınlar, boşanmış / dul kalmış bireyler emekli, engelli ve sağlık sorunları olan vb. bireyler ile ev işi ve hasta ve çocuk bakımı ile ilgilenen bireyler gibi bazı dezavantajlı gruplar için daha ciddi bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.

GYKA veri setinin avantajlarına rağmen yapabilirlik yaklaşımının öngördüğü konulara yeterli yanıt vermediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Ankara'daki çok boyutlu kent yoksulluğunu ölçmek ve bu srouna yönelik çözüm önerileri oluşturabilmek için yeni, özgün ve daha kapsamlı bir nicel-nitel veri setine ihtiyaç bulunmaktadır.

Projenin Sonuç Raporu için tıklayınız.